Z nami osiągniesz szczyty

Szkolenia

Centrum Dobrych Praktyk oferuje usługi szkoleniowe oraz konsultingowe. Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji sszkoleń dla administracji państowej, w sczególności dla Publicznych Służb Zatrudnienia. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych (nr ewidencyjny 2/14/00196/2016).

Nasza oferta obejmuje szkolenia z zakresu:

 • prawa administracyjnego,
 • procedury administracyjnej,
 • ochrony danych osobowych,
 • dostępu do informacji publicznej,
 • finansów publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • skutecznej egzekucji należności w trybie administracyjnym i sądowym,
 • zarządzanie w administracji,
 • odpowiedzialności urzędniczej,
 • tworzenie, wykładnia, system prawa,
 • windykacji należności w obrocie gospodarczym.

Oferta skierowana do publicznych służb zatrudnienia

 • realizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • usługi rynku pracy z uwzględnieniem standardów ich realizacji,
 • pozostałe akty wykonawcze do ww. ustawy w szczególności uwzględniające realizację instrumentów rynku pracy.

Oferta skierowana do spółdzielni mieszkaniowych

 • regulacje prawne dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
 • funkcjonowanie, zadania, odpowiedzialność, ochrona danych osobowych
 • windykacja należności spółdzileni mieszkaniowych

Oferta skierowana do firm współpracujących z sektorem medycznym

 • ustawa o działalności leczniczej
 • zasady funkcjonowania, odpowiedzialność podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • windykacja zobowiązań
 • przekształcenia SP ZOZ

W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie zapytania.

Powrót

KONTAKT

telefon TELEFON

Tel. +48 22 243 08 02
Fax +48 22 823 88 53
Kom. +48 787 609 174

mail E-MAIL

info@centrumdobrychpraktyk.pl

lokalizacja ADRES

ul. Wawelska 78 lok. 18
02-034 Warszawa