Z nami osiągniesz szczyty

Oferujemy

Centrum Dobrych Praktyk jest instytucją szkoleniową zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - jesteśmy wpisani do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, pod nr 2.14/00196/2016.

 

Dbamy o jak najwyższy poziom merytoryczny oferowanych usług, a do ich realizacji dobieramy wyłącznie wysokiej rangi specjalistów wśród których są: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni, psycholodzy, specjaliści od marketingu, specjaliści od organizacji i administracji. Szczególną uwagę przykładamy do kwestii organizacyjny szkoleń i konferencji, dbając o to, ażeby każdorazowo sprostać stawianym przez Klienta wymaganiom.

 

BOGATA OFERTA TEMATYCZNA:

Centrum Dobrych Praktyk oferuje szkolenia/konferencje/warsztaty obejmujące swoim zakresem
w szczególności dedykowane szkolenia dla Publicznych Służb Zatrudnienia:

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w praktyce – praktyczne problemy
  i zagrożenia związane ze stosowaniem ustawy;
 • Dostęp do informacji publicznej w praktyce – studium przypadków;
 • Metodyka sporządzania decyzji administracyjnych oraz innych pism związanych z realizacją ustawowych zadań, w praktyce powiatowego urzędu pracy;
 • Metodyka sporządzania umów - skuteczna realizacja instrumentów rynku pracy;
 • Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce powiatowego urzędu pracy;
 • Umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozkładanie na raty wierzytelności urzędy pracy powstałych z tytułu m.in. z nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów dotacji, refundacji, robót publicznych oraz innych umów cywilnoprawnych zawieranych przez powiatowy urząd pracy.
 • Nowe narzędzia wsparcia przedsiębiorców – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - realizacja, zasady przyznawania środków.
  • Mobbing i dyskryminacja - prawne aspekty, przeciwdziałanie, poszukiwanie konstruktywnego rozwiązania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy (mediacja).
  • Odpowiedzialność urzędników urzędu pracy za błędnie wydane decyzje, z uwzględnieniem odpowiedzialności majątkowej w świetle ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Etyka urzędnicza – problemy i dylematy pracownika powiatowego urzędu pracy.

Ponadto posiadamy bogatą ofertę szkoleniową obejmującą następujące dziedziny:

 • postępowanie administracyjne,
 • ochrona danych osobowych,
 • udostępnianie informacji publicznej,
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • zamówienia publiczne,
 • kontrola zarządcza,
 • prawo pracy.


DBAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA

Mając świadomość jak istotne znaczenie odrywają detale, staramy się ażeby nasze projekty poza wysokim poziomem merytorycznym cechowały równie wysoki poziom organizacyjny.

MATERIAŁY

Każdorazowo przygotowujemy dedykowane materiały szkoleniowe stworzone na potrzeby konkretnego projektu po wnikliwym badaniu potrzeb uczestników. Każdy uczestnik otrzymuje zatem praktyczny podręcznik zawierający kompendium wiedzy przekazywanej w trakcie szkolenia.

ZAŚWIADCZENIA

Szkolenie kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186, z późn. zm.).

Powrót

KONTAKT

telefon TELEFON

Tel. +48 22 243 08 02
Fax +48 22 823 88 53
Kom. +48 787 609 174

mail E-MAIL

info@centrumdobrychpraktyk.pl

lokalizacja ADRES

ul. Wawelska 78 lok. 18
02-034 Warszawa