Z nami osiągniesz szczyty

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - nowe narzędzia wsparcia przedsiębiorców - realizacja, zasady przyznawania środków.

 

Szkolenie skierowane do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia


Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, w szczególności pracowników szczebla kierowniczego z wprowadzonymi ustawą nowelizująca 27 maja 2014 r. zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizacja nowych zadań w zakresie wsparcia pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania się z zapisami ustawy, wypracowania metod postępowania z bezrobotnym, indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

 

Ponadto celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi problemami wydatkowania środków w ramach KFS uwzględniając zasady finansów publicznych oraz normy prawa cywilnego.

 

Termin - 10 marca 2016 r. w Katowicach

PROGRAM

 

Wymiar godzin dydaktycznych

Nazwa zajęć

3

1.  Podstawa prawna KFS

2.  Podmioty uprawnione do korzystania ze środków KFS

3.  Procedura przyznania środków

4.  Zasady doboru instytucji oraz tematyki kształcenia

5.  Zasady finansowania szkoleń w ramach KFS

6.  Prawa i obowiązki stron umowy

7.  Omówienie rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z KFS

8.  Regulamin wydatkowania środków (warsztat)/umowa/wniosek o przyznanie środków KFS.

9.  Problemy praktyczne w ramach realizacji KFS

2

1.System finansów publicznych a gospodarowanie Funduszem Pracy/KFS

2.Podstawowe zasady finansów publicznych niezbędne w realizacji zadań samorządu powiatu

3.KFS – charakterystyka, finansowanie, zadania.

4.Analiza zasadności wprowadzania regulaminów wydatkowania środków

2

 

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wspierające tworzenie nowych miejsc pracy tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych

 

 

Koszt szkolenia –  490,00 zł netto/brutto – za osobę

(stawka VAT – zwolnienie, przy założeniu, że koszt szkolenia jest w co najmniej 70% finansowany ze środków publicznych. W innym przypadku do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT).

 

Zgłoszenia celem otrzymania formularza zgłoszeniowego wraz ze szczegółową ofertą prosimy kierować na adres info@centrumdobrychpraktyk.pl.

Powrót

KONTAKT

telefon TELEFON

Tel. +48 22 243 08 02
Fax +48 22 823 88 53
Kom. +48 787 609 174

mail E-MAIL

info@centrumdobrychpraktyk.pl

lokalizacja ADRES

ul. Wawelska 78 lok. 18
02-034 Warszawa