Z nami osiągniesz szczyty

Szolenia dla PSZ

Poniżej przedstawiamy ofertę przykładowych szkoleń dedykowanych Publicznym Służbom Zatrudnienia. Szkolenia prowadzą radcowie prawni z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w organach administracji państwowej.
 

 1. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – aspekty praktyczne.
 3. Realizacja instrumentów rynku pracy – optymalizacja rozwiązań – zagadnienia praktyczne 
 4. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce powiatowego urzędu pracy.
 5. Dostęp do informacji publicznej w praktyce powiatowego urzędu pracy.
 6. Realizacja zadań w CAZ z uwzględnieniem nowych zadań i organizacji pracy w urzędzie pracy.
 7. Umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozkładanie na raty wierzytelności urzędy pracy powstałych z tytułu m.in. z nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów dotacji, refundacji, robót publicznych oraz innych umów cywilnoprawnych zawieranych przez powiatowe urzędy pracy.
 8. Odpowiedzialność urzędników urzędu pracy za błędnie wydane decyzje, z uwzględnieniem odpowiedzialności majątkowej w świetle ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 9. Ochrona danych osobowych w praktyce powiatowego urzędu pracy.
 10. NOWOŚĆ - Mobbing i dyskryminacja - prawne aspekty, przeciwdziałanie, poszukiwanie konstruktywnego rozwiązania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy.
 11. NOWOŚĆ - Kontrola zarządcza – praktyczne aspekty planowania, definiowania mierników oraz zarządzania ryzykiem w urzędzie pracy.
 12. NOWOŚĆ - Nowe programy operacyjne dla rynku pracy – POWER i RPO  – realizacja i rozliczanie projektów PUP.


Szkolenia realizujemy m.in. na zamówienie klienta w jego siedzibie lub wyjazdowe, jednodniowe lub dwu dniowe w zależności od potrzeb klienta. 

Powrót

KONTAKT

telefon TELEFON

Tel. +48 22 243 08 02
Fax +48 22 823 88 53
Kom. +48 787 609 174

mail E-MAIL

info@centrumdobrychpraktyk.pl

lokalizacja ADRES

ul. Wawelska 78 lok. 18
02-034 Warszawa