Z nami osiągniesz szczyty

Odpowiedzialność urzędnicza

Przedmiot szkolenia stanowić będzie omówienie regulacji prawnych, mających szczególne znaczenie praktyczne dla Publicznych Służb Zatrudnienia. Szkolenie poświęcone jest szeroko rozumianej kwestii odpowiedzialności pracowników powiatowych urzędów pracy z tytułu wykonywanych obowiązków służbowych.  W trakcie szkolenia na konkretnych przykładach analizie zostaną poddane przepisy wyznaczające zakres i określające zasady odpowiedzialności pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym w szczególności takich aktów prawnych jak: kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.  

 

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 

14-15 kwietnia 2016 - Katowice

Koszt szkolenia –  1390,00 zł netto/brutto – za osobę

(stawka VAT – zwolnienie, przy założeniu, że koszt szkolenia jest w co najmniej 70% finansowany ze środków publicznych. W innym przypadku do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT).

 

PROGRAM

 

Wymiar godzin dydaktycznych

Nazwa zajęć

4

Ogólna charakterystyka odpowiedzialności, której podlegają pracownicy PUP wydający decyzje.

 1. Rodzaje odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych w tym za rażące naruszenie prawa.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Odpowiedzialność majątkowa.
 5. Odpowiedzialność pracownicza, dyscyplinarna.
 6. Odpowiedzialność karna.

2

Odpowiedzialność za błędnie wydane decyzje.

 1. Co oznacza błędnie wydana decyzja.
 2. Najczęstsze błędy w decyzjach skutkujące odpowiedzialnością.
 3. Kto podlega odpowiedzialności.
 4. Katalog naruszeń w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Zasady odpowiedzialności.
 6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia.

 

2

 

Charakterystyka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

 1. Cel wprowadzenia regulacji.
 2. Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy.
 3. Omówienie definicji.
 4. Relacja regulacji do innych ustaw.
 5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia.
 6. Odpowiedzialność za naruszenia urzędnika i kierownika jednostki.
 7. Relacja regulacji do innych ustaw oraz do ustawy o promocji zatrudnienia 
  i instytucjach rynku pracy.

2

Praktyczne aspekty realizacji regulacji związanej z odpowiedzialnością urzędników urzędu pracy.

 1. Definicja funkcjonariusza publicznego i relacja z innymi regulacjami posługującymi się tą definicją.
 2. Stwierdzenie naruszenia prawa w tym przy wydaniu decyzji.
 3. Odpowiedzialność za naruszenia urzędnika urzędu pracy a odpowiedzialność kierownika jednostki.

2

Pozostałe rodzaje odpowiedzialności oraz etyka urzędnika  samorządowego.

 1. Kodeks etyki.
 2. Charakterystyka odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej karnej.
 3. Pojęcie winy w zakresie odpowiedzialności a zawinione działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego.
 4. Omówienie stanowiska judykatury i doktryny w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa.

 

Zgłoszenia celem otrzymania formularza zgłoszeniowego wraz ze szczegółową ofertą prosimy kierować na adresinfo@centrumdobrychpraktyk.pl.

 

 

Powrót

KONTAKT

telefon TELEFON

Tel. +48 22 243 08 02
Fax +48 22 823 88 53
Kom. +48 787 609 174

mail E-MAIL

info@centrumdobrychpraktyk.pl

lokalizacja ADRES

ul. Wawelska 78 lok. 18
02-034 Warszawa