Z nami osiągniesz szczyty

Mobbing i dyskryminacja

Głównym celem jest szczegółowe omówienie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania zobowiązani są pracownicy powiatowych urzędów pracy. Tym razem analizie poddane zostaną regulacje dotyczące kwestii mobbingu i dyskryminacji, a więc kwestie mające obecnie szczególne znaczenie dla pracodawcy, ale także dla pracowników, którzy powinni być świadomi zjawiska mobbingu i dyskryminacji oraz dla pracowników, którzy powinni monitorować zjawiska mobbingu i dyskryminacji w urzędzie, przeciwdziałać im oraz pomagać w rozwiązywaniu konfliktów.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Powrót

KONTAKT

telefon TELEFON

Tel. +48 22 243 08 02
Fax +48 22 823 88 53
Kom. +48 787 609 174

mail E-MAIL

info@centrumdobrychpraktyk.pl

lokalizacja ADRES

ul. Wawelska 78 lok. 18
02-034 Warszawa